Kancelaria Notarialna
w Mielcu

 

Nasza Kancelaria Notarialna zajmuje się sporządzaniem dokumentów oraz prowadzeniem dokumentacji w sprawach rozstrzygających się na terenie całego kraju. Przygotowujemy dokumenty oraz oświadczenia niezbędne dla prowadzenia sprawy wymagane przez prawo polskie lub na życzenie stron.

Czynności notarialne:

  • Sporządzanie aktów notarialnych (jeżeli wymaga tego przepis prawa lub taka jest wola stron)
  • Akty poświadczające dziedziczenie
  • Sporządzanie poświadczeń
  • Doręczenia oświadczeń
  • Spisywanie protokołów
  • Sporządzanie protestów weksli i czeków
  • Przechowywanie wartościowych dokumentów, pieniędzy nośników danych
  • Sporządzanie wpisów, odpisów i wyciągów dokumentów
  • Sporządzanie, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Współpracujemy z :

Copyright © 2019